Lägg till en ny beskrivning

Saknar du förtydligande för justitiekanslern (jk)? Föreslå en alternativ beskrivning. Om vi godkänner den så kommer den synas här på sidan.